ČOŽE JE TO ŠESŤDESIATKA

I takýmto popevkom by sme mohli začať článok o trojdňových oslavách v Dubovciach, kedy sme si pripomenuli 60. výročie zlúčenia Vidovan a Vlčkovan. V piatok 16. mája sa konalo v kultúrnom dome slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tu sa pani starostka v príhovore obhliadla za dôležitými momentmi v živote našej dedinky po zlúčení oboch obcí a ocenila viacerých občanov Duboviec, ktorí sa zapísali alebo stále zapisujú do histórie obce. V sobotu sme privítali  šikovných remeselníkov, pričom sme mohli obdivovať ukážky niekoľkých druhov remesiel. Nechýbala výroba krojov, pečenie zázvorníkov,  výroba domáceho prírodného mydla či aranžovanie. Ku kultúrnemu programu prispeli i študenti Strednej odbornej školy Via Humana zo Skalice, manželia Hlbockí z Piešťan s pásmom ľudových zvykov a ukážkou hudobných nástrojov.  Zlatým klincom programu bolo skvelé večerné vystúpenie Jožky Černého.

Slávnostná nedeľa začínala svätou omšou v kostole sv. Antona a krojovaný sprievod cez dedinu priviedol všetkých návštevníkov ku kultúrnemu domu. Tu sa so svojím programom predstavili folklórne umelecké súbory z partnerskej moravskej obce Starovičky, Majcichova, Jablonice, Borského Mikuláša, Strážnice a Brodského. Posledným bolo vystúpenie spevokolu žien z Duboviec, ktoré spolu s deťmi materskej a základnej školy pozdravili i mamičky ku Dňu matiek.  Záverom by som chcela našej milovanej dedinke zaželať mnoho ďalších spoločných rokov v tomto krásnom zväzku. /Danica Štepanovská/

Ako vybaviť?