PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE

19.6. – stretnutie deti  MS a ZS Dubovce s deťmi zo Starovičiek

Program: -Privítanie sa uskutočnilo v ZŠ Dubovce pani starostkou a deťmi a p. uciteľkami ZŠ a MŠ

 -žiaci ZŠ privítali hostí  básňou, piesňou a zaujímavou prezentáciou o Dubovciach a deti MŠ vítali hostí chlebom a soľou,

-vzájomnú spoluprácu spečatili všetky deti podpisom do srdiečka, 

– počas oddychovej  prestávky čakalo pre deti občerstvenie,

– na koči sa previezli po Dubovciach a postupne sa tak presunuli na ihrisko, kde ich čakali maskoty – slon, včielka, vlk / prezlečené mamičky Biskupičová, Z, Vávrova, B , Mlčochová, L/,

– na ihrisku boli pre deti pripravené rôzne súťaže,

– obed v KD

– po obede presun do MŠ , kde bola ukážka remesiel, ktoré si mohli aj skúsiť / tkanie na stave, maľovanie na textil/, vytvorene výrobky si odniesli na pamiatku domov,

– nasledovalo ešte jedno sladké občerstvenie a po ňom rozlúčka a odchod domov, 

– hostia zo Starovičiek boli pozvaní na ďalšie stretnutie v Dubovciach – 26.6. 2014

Ako vybaviť?